Share

Selección de 18 prazas de actrices e actores para as producións 2022/2023 do Centro Dramático Galego

[24/03/2023] Publícase o Acordo do 21 de marzo de 2023 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para a produción 'Shakespeare en Roma', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Centro Dramático Galego), polo que se acepta a renuncia dunha das actrices do elenco e se selecciona outra en substitución.


[09/12/2022] Publícase o Acordo do 8 de decembro de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para a produción 'Shakespeare en Roma', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Centro Dramático Galego), polo que se acepta a renuncia dunha das persoas seleccionadas e se aproba a súa substitución.


[26/10/2022] Publícase o Acordo do 26 de outubro de 2022 do tribunal cualificador para a a selección de actrices e actores para a produción 'Shakespeare en Roma', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Centro Dramático Galego), polo que se modifica a proposta anterior e se eleva a definitiva a proposta final de persoas seleccionadas.


[05/10/2022] Publícase o Acordo do 5 de outubro de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para a produción 'Shakespeare en Roma', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Centro Dramático Galego), polo que se acepta a renuncia dunha das persoas seleccionadas e se aproba a súa substitución, elevando a definitiva a nova proposta de persoas seleccionadas.


[19/09/2022] Publícanse cadanseus Acordos do 19 de setembro de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para as producións 'Shakespeare en Roma' e 'Un hotel de primeira sobre o río', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Centro Dramático Galego), polos que se fan públicas as relacións definitivas de persoas seleccionadas.


[08/09/2022] Publícanse cadanseus Acordos do 8 de setembro de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para as producións 'Shakespeare en Roma' e 'Un hotel de primeira sobre o río', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Centro Dramático Galego), polos que se fan públicas as relacións provisionais de persoas seleccionadas.


[25/08/2022] Publícase o Acordo do 25 de agosto de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para a produción 'Un hotel de primeira sobre o río', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Centro Dramático Galego), polo que se eleva a definitiva a relación de persoas seleccionadas e se establece unha listaxe de reserva.


[22/08/2022] Publícase o Acordo do 22 de agosto de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para a produción 'Shakespeare en Roma', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Centro Dramático Galego), polo que se eleva a definitiva a relación de persoas seleccionadas e se establece unha listaxe de reserva.


[05/08/2022] Publícase o Acordo do 5 de agosto de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para a produción 'Shakespeare en Roma', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Centro Dramático Galego), polo que se comunica a relación provisional de persoas convocadas para a segunda fase a partir da valoración do perfil profesional en función do grao de coincidencia coa proposta artística dos equipos de dirección.

A previsión de datas para a realización das probas é do 29 ao 31 de agosto de 2022.


[05/08/2022] Publícase o Acordo do 5 de agosto de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para a produción 'Un hotel de primeira sobre o río', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Centro Dramático Galego), polo que se comunica a relación provisional de persoas convocadas para a segunda fase a partir da valoración do perfil profesional en función do grao de coincidencia coa proposta artística do equipo de dirección.

A previsión de datas para a realización das probas é do 1 ao 3 de setembro de 2022.


[28/07/2022] Publícase o Acordo do 28 de xullo de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para a produción 'Recortes, caneos e outras formas de driblar', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais, polo que se eleva a definitiva a relación de persoas seleccionadas e se establece unha listaxe de reserva.


[20/07/2022] Publícase o Acordo do 20 de xullo de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para a produción 'Recortes, caneos e outras formas de driblar', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais, polo que se fai pública a relación provisional de persoas seleccionadas.


[14/07/2022] Publícanse os textos a utilizar polas persoas aspirantes na selección de actrices e actores para a produción 'Recortes, caneos e outras formas de driblar', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais.


[13/07/2022] Publícase o Acordo do 13 de xullo de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para a produción 'Recortes, caneos e outras formas de driblar', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais.


[05/07/2022] Publícase o Acordo do 5 de xullo de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para a produción 'Recortes, caneos e outras formas de driblar', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais.


[23/06/2022] Publícase a Resolución do 23 de xuño de 2022 polo que se aproba a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección de actrices e actores para as producións do ano 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais.


[22/06/2022] Corrección de erros da Resolución do 17 de xuño de 2022 da Axencia Galega das Industrias Culturais pola se fai público o nomeamento do tribunal cualificador do proceso de selección de actores/actrices para as producións do ano 2022/2023 do Departamento de Produción Teatral.


[20/06/2022] Publícase a Resolución do 17 de xuño de 2022 pola que se nomea o tribunal do proceso de selección de actrices e actores para as producións do ano 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais.


[15/06/2022] Publícase a Resolución do 15 de xuño de 2022 polo que se aproba a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección de actrices e actores para as producións do ano 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais.

Acódarse, ademais, conceder ás persoas excluídas un prazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación, para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión. As persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes de emenda por vía electrónica no enderezo do correo electrónico audicions.cdg [at] xunta.gal ou, opcionalmente, en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.


[20/05/2022] A Axencia Galega das Industrias Culturais da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profestonal e Universidades publica no DOG nº 97 do 20 de maio de 2022 o Anuncio do 12 de maio de 2022 polo que se procede a dar publicidade á convocatoria e ás bases reguladoras do proceso de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato especial para artistas, ao abeiro do Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, de dezaoito (18) prazas de actrices e actores, cinco (5) coa categoría de protagonista e trece (13) coa categoría de principais, repartidas nas tres producións do seu Departamento de Produción Teatral (Centro Dramático Galego) no período 2022-2023.

  • Produción 1: Recortes, caneos e outras formas de driblar (título provisional) a partir de textos de Nacho Carretero e adaptación de Jose L. Prieto. Tres (3) prazas de actores e actrices coa categoría de principais.
  • Produción 2: Shakespeare en Roma (título provisional) a partir de textos das obras Tito Andrónico, Xulio César, Antonio e Cleopatra e Coroliano de William Shakespeare. Oito (8) prazas de actores e actrices. Catro (4) coa categoría de protagonista e catro (4) coa categoría de principais.
  • Produción 3: Un hotel de primeira sobre o río (título provisional) a partir do texto de Xohana Torres. Sete (7) prazas de actores e actrices. Unha (1) coa categoría de protagonista e seis (6) coa categoría de principais.

Prazo de solicitude: Do 23 de maio ao 6 de xuño de 2022 (10 días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación do anuncio).

Presentación de solicitudes e documentación anexa: Deberá realizarse preferiblemente por vía electrónica a través dos modelos de instancia que se poden descargar a continuación, no enderezo de correo electrónico audicions.cdg [at] xunta.gal. Para a presentación poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, inclusive o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365).