Subvencións ás industrias culturais

Unha das principais vías de apoio público ao sector cultural galego materialízase a través do programa anual de subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais, que ten como prioridade potenciar a creación, produción e distribución dos produtos culturais galegos e favorecer, en consecuencia, o desenvolvemento e consolidación dun tecido empresarial sólido canto ás súas estruturas de traballo e punteiro en creatividade e innovación.

Últimas convocatorias

Data de publicación:
26 de Xuño de 2014
Dotación:
350.000 €
Prazo de presentación:
27 de Xuño de 2014 ao 30 de Setembro de 2014

Do 27/06/2014 ao 30/09/2014 (modalidade A)

Do 27/06/2014 ao 26/07/2014 (modalidades B e C)

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Data de publicación:
28 de Maio de 2014
Dotación:
360.000 €
Prazo de presentación:
29 de Maio de 2014 ao 28 de Xuño de 2014
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Data de publicación:
28 de Maio de 2014
Dotación:
40.000 €
Prazo de presentación:
29 de Maio de 2014 ao 28 de Xuño de 2014
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Data de publicación:
24 de Abril de 2014
Dotación:
600.000 €
Prazo de presentación:
25 de Abril de 2014 ao 24 de Maio de 2014
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Data de publicación:
22 de Abril de 2014
Dotación:
20.000 €
Prazo de presentación:
23 de Abril de 2014 ao 22 de Maio de 2014
Prazo de resolución:

3 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Data de publicación:
31 de Decembro de 2013
Dotación:
90.000 €
Prazo de presentación:
2 de Xaneiro de 2014 ao 31 de Xaneiro de 2014
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Data de publicación:
17 de Setembro de 2013
Dotación:
1.010.000 €
Prazo de presentación:
18 de Setembro de 2013 ao 17 de Outubro de 2013

agás os casos especificados para a modalidade C

Prazo de resolución:

3 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Data de publicación:
16 de Setembro de 2013
Dotación:
150.000 €
Prazo de presentación:
17 de Setembro de 2013 ao 16 de Outubro de 2013
Prazo de resolución:

3 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Memoria económica:
Data de publicación:
16 de Setembro de 2013
Dotación:
1.100.000 €
Prazo de presentación:
17 de Setembro de 2013 ao 16 de Outubro de 2013
Prazo de resolución:

3 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.