Subvencións ás industrias culturais

Unha das principais vías de apoio público ao sector cultural galego materialízase a través do programa anual de subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais, que ten como prioridade potenciar a creación, produción e distribución dos produtos culturais galegos e favorecer, en consecuencia, o desenvolvemento e consolidación dun tecido empresarial sólido canto ás súas estruturas de traballo e punteiro en creatividade e innovación.

Últimas convocatorias

Código do procedemento:
Data de publicación:
22 de Xuño de 2021
Dotación:
1.000.000 €
Prazo de presentación:
23 de Xuño de 2021 ao 22 de Xullo de 2021

*As subvencións concédense en réxime de concorrencia non competitiva e ata o esgotamento do crédito orzamentario, polo procedemento abreviado e por orde cronolóxica, tendo en conta a data e hora de entrada no rexistro.

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.​​​​​​​

Código do procedemento:
Data de publicación:
5 de Maio de 2021
Dotación:
460.000 €
Prazo de presentación:
6 de Maio de 2021 ao 7 de Xuño de 2021

*As subvencións concédense en réxime de concorrencia non competitiva e ata o esgotamento do crédito orzamentario, polo procedemento abreviado e por orde cronolóxica, tendo en conta a data e hora de entrada no rexistro.

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Código do procedemento:
Data de publicación:
29 de Abril de 2021
Dotación:
540.000 €
Prazo de presentación:
30 de Abril de 2021 ao 31 de Maio de 2021
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Corrección de erros:
Código do procedemento:
Data de publicación:
1 de Febreiro de 2021
Dotación:
800.000 €
Prazo de presentación:
2 de Febreiro de 2021 ao 16 de Marzo de 2021

*Prazo ampliado por Resolución do 16 de febreiro de 2021 (DOG nº 36, do 23 de febreiro de 2021). Non obstante, unha vez esgotado o crédito na contía máxima fixada nas bases, non se admitirán novas solicitudes aínda que a publicidade desta circunstancia se produza con posterioridade.

Prazo de resolución:

2 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Código do procedemento:
Data de publicación:
1 de Outubro de 2020
Dotación:
120.000 €
Prazo de presentación:
2 de Outubro de 2020 ao 2 de Novembro de 2020
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Código do procedemento:
Data de publicación:
26 de Agosto de 2020
Dotación:
160.000 €
Prazo de presentación:
27 de Agosto de 2020 ao 28 de Setembro de 2020

As subvencións concédense en réxime de concorrencia non competitiva e ata o esgotamento do crédito orzamentario, polo procedemento abreviado e por orde cronolóxica, tendo en conta a data e hora de entrada no rexistro.

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Código do procedemento:
Data de publicación:
8 de Xullo de 2020
Dotación:
750.000 €
Prazo de presentación:
9 de Xullo de 2020 ao 10 de Agosto de 2020

As subvencións concédense en réxime de concorrencia non competitiva e ata o esgotamento do crédito orzamentario, polo procedemento abreviado e por orde cronolóxica, tendo en conta a dara e hora de entrada no rexistro.

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Código do procedemento:
Data de publicación:
17 de Maio de 2020
Dotación:
300.000 €
Prazo de presentación:
28 de Maio de 2020 ao 29 de Xuño de 2020

As subvencións concédense en réxime de concorrencia non competitiva e ata o esgotamento do crédito orzamentario, polo procedemento abreviado e por orde cronolóxica, tendo en conta a data e hora de entrada no rexistro.

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Código do procedemento:
Data de publicación:
27 de Setembro de 2019
Dotación:
120.000 €
Prazo de presentación:
28 de Setembro de 2019 ao 28 de Outubro de 2019
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.