Hub Audiovisual / Industria Cultural

Un impulso decisivo

A Xunta de Galicia pon en marcha, co financiamento do FEDER a través de REACT, o programa Hub Audiovisual / Industria Cultural Galega, co obxectivo xeral de reforzar a posición da nosa Comunidade como un referente competitivo global en toda a cadea de valor da industria cultural e creativa.

Logotipos do Hub Audiovisual Industria Cultural

Eidos de desenvolvemento

A iniciativa está deseñada para desenvolver o potencial competitivo de crecemento e xeración de emprego da nosa industria cultural, para o que artella medidas en distintos eidos:

  • O primeiro é o da industria audiovisual, situando Galicia como un territorio idóneo e competitivo de localización de rodaxes, produción e postprodución. Trátase de fomentar a competitividade tecnolóxica e non tecnolóxica das empresas galegas, promovendo e dinamizando os servizos de produción. Tamén se traballa co obxectivo de favorecer proxectos colaborativos audiovisuais que identifiquen o noso territorio como un núcleo de xeración de contidos e producións de primeira orde, impulsando o seu efecto tractor sobre o resto da industria cultural e creativa galega.
  • O outro eido que se aborda é o dos videoxogos e os contidos interactivos, promovendo a primeira iniciativa autonómica de fortalecemento e vertebración sectorial, en colaboración co tecido produtivo e asociativo galego. O hub prevé accións de promoción do talento e de aceleración empresarial, artellando ao tempo unha liña de axudas específica para as empresas do sector dos videoxogos.
  • Ademais, póñense en funcionamento medidas transversais para o conxunto da industria cultural galega mediante axudas para fomentar as inversións e competitividade tecnolóxica, así como a prestación directa de servizos para axudar ás empresas a acadar os retos aos que se enfrontan.

Todas as accións e medidas foron deseñadas logo dun proceso de consulta e diálogo co sector.

Orzamento

O Hub Audiovisual / Industria Cultural Galega conta con un orzamento de 9.600.000 euros para o período 2021-2023, financiado no marco do eixo REACT-UE do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020, como resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19.

Instrucións sobre as obrigas de publicidade

Requisitos, modelos e logotipos esixidos a efectos de publicidade para todos os proxectos beneficiarios dos fondos REACT-UE.

Share

Accións e convocatorias

2023

Axudas do HUB AUDIOVISUAL INDUSTRIA CULTURAL, financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19: requisitos de comunicación e publicidade.

Código do procedemento:
Data de publicación:
12 de Xaneiro de 2023
Dotación:
500.000 €
Prazo de presentación:
13 de Xaneiro de 2023 ao 13 de Febreiro de 2023
Prazo de resolución:

4 meses

Presentación de solicitudes:

2022

Axudas do HUB AUDIOVISUAL INDUSTRIA CULTURAL, financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19: requisitos de comunicación e publicidade.

Código do procedemento:
Data de publicación:
25 de Agosto de 2022
Dotación:
2.000.000 €
Prazo de presentación:
26 de Agosto de 2022 ao 25 de Outubro de 2022

Novo prazo: do 6 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2023

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:
Convocatoria:

Axudas do HUB AUDIOVISUAL INDUSTRIA CULTURAL, financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19: requisitos de comunicación e publicidade.

Código do procedemento:
Data de publicación:
17 de Agosto de 2022
Dotación:
300.000 €
Prazo de presentación:
18 de Agosto de 2022 ao 19 de Setembro de 2022

Novo prazo do 6 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2023

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:
Convocatoria:
Adxudicación:

Resolución do 13 de abril de 2023

Listaxe de inadmisións: Resolución do 13 de outubro de 2022

Corrección de erros materiais na resolución de inadmisión: Resolución do 21 de outubro de 2022

Axudas do HUB AUDIOVISUAL INDUSTRIA CULTURAL, financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19: requisitos de comunicación e publicidade.

Código do procedemento:
Data de publicación:
3 de Xuño de 2022
Dotación:
600.000 €
Prazo de presentación:
4 de Xuño de 2022 ao 5 de Setembro de 2022

(ou ata o esgotamento do crédito)

Prazo de resolución:

3 meses

Presentación de solicitudes:

Axudas do HUB AUDIOVISUAL INDUSTRIA CULTURAL, financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19: requisitos de comunicación e publicidade.

Código do procedemento:
Data de publicación:
19 de Maio de 2022
Dotación:
500.000 €
Prazo de presentación:
20 de Maio de 2022 ao 20 de Xuño de 2022
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

Axudas do HUB AUDIOVISUAL INDUSTRIA CULTURAL, financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19: requisitos de comunicación e publicidade.

Código do procedemento:
Data de publicación:
11 de Maio de 2022
Dotación:
290.000 €
Prazo de presentación:
12 de Maio de 2022 ao 13 de Xuño de 2022

Prazo ampliado ata o 4 de xullo

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:
Convocatoria:

Axudas do HUB AUDIOVISUAL INDUSTRIA CULTURAL, financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19: requisitos de comunicación e publicidade.

Código do procedemento:
Data de publicación:
6 de Maio de 2022
Dotación:
1.200.000 €
Prazo de presentación:
7 de Maio de 2022 ao 6 de Xuño de 2022

Prazo ampliado ata o 6 de xullo de 2022

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:
Convocatoria:

Axudas do HUB AUDIOVISUAL INDUSTRIA CULTURAL, financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19: requisitos de comunicación e publicidade.

Código do procedemento:
Data de publicación:
26 de Abril de 2022
Dotación:
2.000.000 €
Prazo de presentación:
27 de Abril de 2022 ao 1 de Setembro de 2022
Prazo de resolución:

4 meses

Presentación de solicitudes:

Axudas do HUB AUDIOVISUAL INDUSTRIA CULTURAL, financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19: requisitos de comunicación e publicidade.

Código do procedemento:
Data de publicación:
25 de Xaneiro de 2022
Dotación:
1.240.000 €
Prazo de presentación:
26 de Xaneiro de 2022 ao 25 de Marzo de 2022
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

Obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia

Convocatoria: