Subvencións ás industrias culturais

Unha das principais vías de apoio público ao sector cultural galego materialízase a través do programa anual de subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais, que ten como prioridade potenciar a creación, produción e distribución dos produtos culturais galegos e favorecer, en consecuencia, o desenvolvemento e consolidación dun tecido empresarial sólido canto ás súas estruturas de traballo e punteiro en creatividade e innovación.

Últimas convocatorias

Axudas do HUB AUDIOVISUAL INDUSTRIA CULTURAL, financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19: requisitos de comunicación e publicidade.

Código do procedemento:
Data de publicación:
25 de Xaneiro de 2022
Dotación:
1.240.000 €
Prazo de presentación:
26 de Xaneiro de 2022 ao 25 de Marzo de 2022
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

Obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia

Convocatoria:
Código do procedemento:
Data de publicación:
11 de Xaneiro de 2022
Dotación:
210.000 €
Prazo de presentación:
12 de Xaneiro de 2022 ao 11 de Febreiro de 2022
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (código de procedemento CT215B).

Axudas do HUB AUDIOVISUAL INDUSTRIA CULTURAL, financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19: requisitos de comunicación e publicidade.

Código do procedemento:
Data de publicación:
10 de Setembro de 2021
Dotación:
2.000.000 €
Prazo de presentación:
11 de Setembro de 2021 ao 10 de Decembro de 2021

(ou ata esgotamento do crédito)

Prazo de resolución:

4 meses

Presentación de solicitudes:

Obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia

Código do procedemento:
Data de publicación:
25 de Xuño de 2021
Dotación:
300.000 €
Prazo de presentación:
26 de Xuño de 2021 ao 26 de Xullo de 2021
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Corrección de erros:
Código do procedemento:
Data de publicación:
24 de Xuño de 2021
Dotación:
60.000 €
Prazo de presentación:
25 de Xuño de 2021 ao 2 de Novembro de 2021

*As subvencións concédense en réxime de concorrencia non competitiva e ata o esgotamento do crédito orzamentario, polo procedemento abreviado e por orde cronolóxica, tendo en conta a data e hora de entrada no rexistro.

Prazo de resolución:

3 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Código do procedemento:
Data de publicación:
28 de Abril de 2021
Dotación:
350.000 €
Prazo de presentación:
29 de Abril de 2021 ao 28 de Maio de 2021

*As subvencións concédense en réxime de concorrencia non competitiva e ata o esgotamento do crédito orzamentario, polo procedemento abreviado e por orde cronolóxica, tendo en conta a data e hora de entrada no rexistro.

Prazo de resolución:

2 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Código do procedemento:
Data de publicación:
24 de Marzo de 2021
Dotación:
194.000 €
Prazo de presentación:
25 de Marzo de 2021 ao 26 de Abril de 2021
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, é obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica, autónomos e estudantes universitarios e as persoas representantes dunha das anteriores. Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica tamén poden presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Código do procedemento:
Data de publicación:
11 de Febreiro de 2021
Dotación:
200.000 €
Prazo de presentación:
12 de Febreiro de 2021 ao 11 de Marzo de 2021
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Código do procedemento:
Data de publicación:
15 de Xaneiro de 2021
Dotación:
2.500.000 €
Prazo de presentación:
16 de Xaneiro de 2021 ao 14 de Maio de 2021

*Prazo ampliado por Resolución do 8 de abril de 2021 (DOG nº 69, de 14 de abril de 2021).

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia

Modelo de orzamento: