Festivais

Un país de festivais

De todos os tipos, xéneros, estilos e formatos, os festivais ocupan un moi destacado lugar no conxunto da oferta cultural galega, especialmente durante os meses centrais do ano. Pero ademais do seu indiscutible papel como alternativa de ocio vinculada á cultura e como escaparate para a difusión da creación galega, este tipo de eventos téñense confirmado nos últimos anos como estratéxicos para as súas contornas tamén desde o punto de vista social, económico e turístico. Todo isto sen esquecer a súa contribución ao desenvolvemento das industrias culturais galegas a través dunha xestión cada vez máis profesional.

 

A Axencia Galega das Industrias Culturais canaliza unha parte importante do apoio da Xunta de Galicia aos festivais dos ámbitos das artes escénics música, o audiovisual e a música, que cada ano contan coas súas correspondentes liñas de subvencións públicas, entre outras vías de colaboración, como pode ser a marca FEST Galicia no caso dos eventos musicais.  Así, en 2023 contribuímos á organización dos seguintes festivais en cada un destes sectores:

 

ARTES ESCÉNICAS
AUDIOVISUAL
MÚSICA

 

Share