Share

Contratación con carácter temporal dun/ha experto/a en audiovisuais: resolución definitiva

Faise pública a Resolución do 30 de abril de 2024 pola que se eleva a definitiva a proposta do tribunal de selección e se dá por concluído o proceso para a provisión con carácter temporal dun posto de experto/a en audiovisuais.