Programa de coproducións do Centro Coreográfico Galego 2024

 

[28/05/2024] Publícase a Resolución do 27 de maio de 2024 de nomeamento da comisión de valoración para a selección dos tres proxectos de danza e artes do movemento do programa de coprodución do Centro Coreográfico Galego 2024.


[29/04/2024] Publícase a Resolución do 26 de abril de 2024 da Axencia Galega das Industrias Culturais, pola que se aproban as bases reguladoras da convocatoria pública para a selección de tres proxectos de danza e artes do movemento para a realización de tres espectáculos en coprodución co Centro Coreográfico Galego.

Convocatoria e bases para o procedemento de selección de tres espectáculos de danza en calquera das súas modalidades
 • Bases reguladoras
 • Prazo de solicitude: 20 días naturais, contados a partir do día seguinte desta publicación
 • Presentación de solicitudes e documentación anexa: 
  • Solicitude de participación no procedemento (anexo I)
  • Documentación capacidade de obrar
  • Memoria do proxecto
  • Orzamento do proxecto e plan de financiamento (segundo o modelo do anexo II)
  • Historial de premios (segundo o modelo do anexo III)
  • Cartas de compromiso de adscrición do equipo artístico á execución do proxecto
 • Anexos para descarga

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado xenérico PR004A “Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado”, dispoñible na ligazón: https://sede.xunta.gal.

 

 

Share