Share

Contratación con carácter temporal dun/ha xastre/a: listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Publícase a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato laboral temporal en réxime de interinidade, dun posto de xastre/a.

O prazo de alegacións é de tres días hábiles a partir do día seguinte ao desta publicación.