Share

Contratación con carácter temporal dun/ha xastre/a: convocatoria

Publícase a convocatoria do proceso de selección para a cobertura dun posto de xastra/e (grupo IV, categoría 25), adscrito ao Departamento de Música e Danza (Centro Coreográfico Galego), mediante a contratación de persoal laboral temporal.

O prazo de solicitude estará aberto desde mañá e ata o 11 de decembro de 2023.