Share

Contratación con carácter temporal dun/ha tremoeiro/a: modificación da listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Publícase a resolución de modificación da listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a cobertura dun posto de tremoeiro/a (grupo IV, categoría 25), adscrito ao Departamento de Produción Teatral, mediante a contratación de persoal laboral temporal en réxime de interinidade.

Prazo de alegacións: tres días hábiles a partir do seguinte ao desta publicación.