Share

Contratación con carácter temporal dun/ha tremoeiro/a: corrección de erros na modificación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Publícase a corrección dos erros detectados no Anexo I da resolución de modificación da listaxe definitiva das persoas admitidas e non admitidas ao proceso de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato laboral temporal en réxime de interinidade, dun posto de tremoeiro/a.