Share

Contratación con carácter temporal dun/ha tremoeiro/a: convocatoria

Publícase a convocatoria do proceso de selección para a cobertura dun posto de tremoeiro/a (grupo IV, categoría 25), adscrito ao Departamento de Produción Teatral, mediante a contratación de persoal laboral temporal.

O prazo de solicitude estará aberto desde mañá e ata o 11 de decembro de 2023.