Share

Contratación con carácter temporal dun/ha experto/a en audiovisuais: convocatoria

Publícanse as bases e os anexos dun novo proceso de selección para a provisión con carácter temporal dun posto de experto/a en audiovisuais (grupo III, categoría 36, código ED.A19.40.801.15001.018). 

Prazo de solicitude: 15 días naturais a partir do día seguinte ao desta publicación.