Subvencións ás industrias culturais

Unha das principais vías de apoio público ao sector cultural galego materialízase a través do programa anual de subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais, que ten como prioridade potenciar a creación, produción e distribución dos produtos culturais galegos e favorecer, en consecuencia, o desenvolvemento e consolidación dun tecido empresarial sólido canto ás súas estruturas de traballo e punteiro en creatividade e innovación.

Últimas convocatorias

Data de publicación:
8 de Abril de 2011
Dotación:
150.000 €
Prazo de presentación:
9 de Abril de 2011 ao 8 de Maio de 2011
Prazo de resolución:

6 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Memoria económica:
Data de publicación:
6 de Abril de 2011
Dotación:
210.000 €
Prazo de presentación:
7 de Abril de 2011 ao 6 de Maio de 2011
Prazo de resolución:

6 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Memoria económica:
Data de publicación:
31 de Marzo de 2011
Dotación:
200.000 €
Prazo de presentación:
1 de Abril de 2011 ao 30 de Abril de 2011
Prazo de resolución:

6 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Memoria económica:
Data de publicación:
30 de Marzo de 2011
Dotación:
115.000 €
Prazo de presentación:
1 de Abril de 2011 ao 30 de Abril de 2011
Prazo de resolución:

6 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Comisión avaliadora:

José Mª Gagino Vidal

Jesús Emilio Novas Andrade

María Liaño Español

Rosa Castro Legazpi

 

Memoria económica: