Subvencións ás industrias culturais

Unha das principais vías de apoio público ao sector cultural galego materialízase a través do programa anual de subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais, que ten como prioridade potenciar a creación, produción e distribución dos produtos culturais galegos e favorecer, en consecuencia, o desenvolvemento e consolidación dun tecido empresarial sólido canto ás súas estruturas de traballo e punteiro en creatividade e innovación.

Últimas convocatorias

Data de publicación:
17 de Setembro de 2013
Dotación:
1.010.000 €
Prazo de presentación:
18 de Setembro de 2013 ao 17 de Outubro de 2013

agás os casos especificados para a modalidade C

Prazo de resolución:

3 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Data de publicación:
4 de Xullo de 2013
Dotación:
40.000 €
Prazo de presentación:
5 de Xullo de 2013 ao 5 de Agosto de 2013
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Data de publicación:
12 de Xuño de 2013
Dotación:
360.000 €
Prazo de presentación:
13 de Xuño de 2013 ao 12 de Xullo de 2013
Prazo de resolución:

6 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Data de publicación:
19 de Abril de 2012
Dotación:
1.290.000 €
Prazo de presentación:
20 de Abril de 2012 ao 19 de Maio de 2012

agás nos casos especificados para as modalidades B e D

Prazo de resolución:

9 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Corrección de erros:
Data de publicación:
17 de Abril de 2012
Dotación:
360.000 €
Prazo de presentación:
18 de Abril de 2012 ao 18 de Maio de 2012
Prazo de resolución:

9 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Corrección de erros:
Data de publicación:
24 de Maio de 2011
Dotación:
1.370.000 €
Prazo de presentación:
25 de Maio de 2011 ao 24 de Xuño de 2011

Agás nos casos especificados nas modalidades B e D

Prazo de resolución:

9 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.