Subvencións ás industrias culturais

Unha das principais vías de apoio público ao sector cultural galego materialízase a través do programa anual de subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais, que ten como prioridade potenciar a creación, produción e distribución dos produtos culturais galegos e favorecer, en consecuencia, o desenvolvemento e consolidación dun tecido empresarial sólido canto ás súas estruturas de traballo e punteiro en creatividade e innovación.

Últimas convocatorias

Data de publicación:
17 de Abril de 2012
Dotación:
360.000 €
Prazo de presentación:
18 de Abril de 2012 ao 18 de Maio de 2012
Prazo de resolución:

9 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Corrección de erros:
Data de publicación:
24 de Maio de 2011
Dotación:
1.370.000 €
Prazo de presentación:
25 de Maio de 2011 ao 24 de Xuño de 2011

Agás nos casos especificados nas modalidades B e D

Prazo de resolución:

9 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.