Proxectos desenvolvidos por empresas galegas de exhibición cinematográfica de carácter comercial

Código do procedemento:
Data de publicación:
28 de Abril de 2021
Dotación:
350.000 €
Prazo de presentación:
29 de Abril de 2021 ao 28 de Maio de 2021

*As subvencións concédense en réxime de concorrencia non competitiva e ata o esgotamento do crédito orzamentario, polo procedemento abreviado e por orde cronolóxica, tendo en conta a data e hora de entrada no rexistro.

Prazo de resolución:

2 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.