Producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego

Código do procedemento:
Data de publicación:
15 de Xaneiro de 2021
Dotación:
2.500.000 €
Prazo de presentación:
16 de Xaneiro de 2021 ao 14 de Maio de 2021

*Prazo ampliado por Resolución do 8 de abril de 2021 (DOG nº 69, de 14 de abril de 2021).

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia

Modelo de orzamento: