Desenvolvemento e produción de contidos interactivos en lingua galega

Data de publicación:
6 de Abril de 2011
Dotación:
210.000 €
Prazo de presentación:
7 de Abril de 2011 ao 6 de Maio de 2011
Prazo de resolución:

6 meses

Presentación de solicitudes:

Preferiblemente por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.es. De xeito alternativo, tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Memoria económica: