Desenvolvemento de proxectos de programación musical en salas privadas habilitadas legalmente para organizar espectáculos musicais con público

Código do procedemento:
Data de publicación:
1 de Febreiro de 2021
Dotación:
800.000 €
Prazo de presentación:
2 de Febreiro de 2021 ao 16 de Marzo de 2021

*Prazo ampliado por Resolución do 16 de febreiro de 2021 (DOG nº 36, do 23 de febreiro de 2021). Non obstante, unha vez esgotado o crédito na contía máxima fixada nas bases, non se admitirán novas solicitudes aínda que a publicidade desta circunstancia se produza con posterioridade.

Prazo de resolución:

2 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.