Creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego

Código do procedemento:
Data de publicación:
24 de Marzo de 2021
Dotación:
194.000 €
Prazo de presentación:
25 de Marzo de 2021 ao 26 de Abril de 2021
Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, é obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica, autónomos e estudantes universitarios e as persoas representantes dunha das anteriores. Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica tamén poden presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.