Actividades de distribución para industrias culturais

Código do procedemento:
Data de publicación:
17 de Maio de 2020
Dotación:
300.000 €
Prazo de presentación:
28 de Maio de 2020 ao 29 de Xuño de 2020

As subvencións concédense en réxime de concorrencia non competitiva e ata o esgotamento do crédito orzamentario, polo procedemento abreviado e por orde cronolóxica, tendo en conta a data e hora de entrada no rexistro.

Prazo de resolución:

5 meses

Presentación de solicitudes:

A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.