Share

Coprodución dun espectáculo de danza: licitación

Publícase na plataforma de Contratos Públicos de Galicia a licitación da contratación, en réxime de coprodución, da creación artística dun espectáculo de danza e artes do movemento, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios.

Orzamento base de licitación: 60.000 euros con IVE

Presentación de solicitudes: electrónica a través do enderezo http://www.conselleriadefacenda.es/silex

Prazo de solicitude: ata as 14.00 h do 9 de outubro de 2023