Share

Adhesión á marca FEST Galicia: convocatoria

Publícase no DOG nº93 do 14 de maio de 2024 a resolución pola que se establecen as condicións de adhesión á marca Fest Galicia e os requisitos para a realización de contratos de patrocinio con entidades privadas para a celebración de festivais de música profesionais no ano 2024

Código de procedemento: CT302A

Dotación: 450.000€

Prazo de solicitude: do 15 de maio ao 5 de xuño do 2024


  • Máis información aquí